WOZ-bezwaar, vragen over uw WOZ-waarde?

Wat kan ik doen als mijn WOZ-waarde niet klopt?
Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? We raden u dan aan om een woz-bezwaar te maken. Dit kan digitaal maar ook schriftelijk. Is uw WOZ-waarde (erg) gestegen? 

Als u nog vragen heeft over de gemeentelijke belastingen kunt u natuurlijk ook altijd met ons bellen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-8420420

Wat is WOZ?


Als bezitter van een onroerende zaak in de gemeente Vaals ontvangt u ieder jaar de gemeentelijke belastingaanslag met daarin de nieuwe WOZ-waarde voor dat jaar. De WOZ-waarde is een schatting van de waarde van uw woning op de peildatum. Deze waarde wordt door uw gemeente, waterschappen en de Belastingdienst gebruikt om belasting te innen. De peildatum voor het jaar 2022 is 1 januari 2021.

WOZ-waarde gemeente Vaals.


De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Vaals was in 2021 € 166.454. De verwachting is dat de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar € 173.752 zal zijn in de gemeente Vaals. Dus een stijging van 4,2%.

WOZ-belasting gemeente Vaals.


Aan de hand van de WOZ-waarde worden verschillende belastingen geheven. Een van deze belastingen is de onroerendezaakbelasting (OZB). Binnen de gemeente Vaals is het OZB-tarief in 2022 0,1450% voor woningbezitters. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de heffing van inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait in box 1) en waterschapsheffing.